Strojno širjenje korenskih kanalov

Švicarski sistem za strojno širjenje endodontskih kanalov zagotavlja enostavno in visoko kakovostno strojno obdelavo pred polnitvijo kanala. Ob nežni in pravilni uporabi je možnost zloma inštrumenta minimalna.