+386 7 499 36 75 +386 41 71 78 75 info@zobozdravnik-brezice.si

Zobna ordinacija Nikolić-Poglajen, Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Pacientove pravice

Nazaj

Zasebna zobna ordinacija Liljana Nikolić, dr. stom.

Ulica Stanka Škalerja 29 

8250 Brežice

 

Spoštovani pacienti!

Na podlagi Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 23/08, v nadaljevanju ZPacP) lahko vložite zahtevo za 1. obravnavo kršitev vaših pravic zaradi:

  • neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev. Rok za vložitev zahteve je 15 dni od nastanka domnevne kršitve
  • neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe. Rok za vložite zahteve je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi

Zahteva za 1. obravnavo kršitve pravic se lahko vloži v treh mesecih po preteku navedenih rokov, če ste za kršitev izvedele kasneje oz. če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Postopek vložitve zahteve za I. obravnavo kršitve pacientovih pravic

V zasebni ordinaciji se vsi zaposleni, ki sodelujemo v procesu zdravljenja trudimo, da pri delu preprečimo nastanek kršitve pacientovih pravic. V kolikor pa kot pacient kljub temu menite, da je v postopku izvajanja zdravstvene oskrbe prišlo do neustreznega ravnanja oz. neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev, imate na podlagi ZPacP možnost zahtevati ustrezno obravnavo. Nastali nesporazum bomo poskusili rešiti takoj z dodatnimi pojasnili, v kolikor pa z dodatnimi pojasnili niste zadovoljni, lahko vložite zahtevo za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Kako se vloži zahteva za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic?

Ustna zahteva: pritožbe sprejemamo v ordinacijskem času ordinacije.

Pisna zahteva: posredujte jo po pošti na naš naslov: 

Zasebna zobna ordinacija Liljana Nikolić, dr. stom., Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Po elektronski pošti: dentes32@siol.net

Zahteva za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic mora imeti naslednje podatke:

  1. osebno ime, naslov ter kontaktne podatke pacienta
  2. opis domnevne kršitve vaših pravic
  3. podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oz. zdravstvenih sodelavcih
  4. podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah
  5. čas in kraj domnevne kršitve vaših pravic, morebitne posledice in morebiten predlog rešitve spora

Če pisna zahteva ne vsebuje teh sestavin, potrebnih za obravnavo, mora pacient v dodatnem 8-dnevnem roku zahtevo dopolniti. Če pacient zahteve v dodatno določenem roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. Če iz pisne zahteve ne bi bilo možno razbrati, kdo jo je vložil, ali če je le-ta žaljiva ali prepozna, zahteva ne bo obravnavana.

Vašo pisno ali ustno 1. zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic bomo obravnavali po določilih ZPacP. V primeru, da z odločitvijo ne bi bili zadovoljni, lahko nadaljujete postopek pri Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic z vložitvijo 2. zahteve za varstvo pacientovih pravic.

Pristojna oseba za obravnavo zahteve za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic je:

Liljana Nikolić, dr. stom.

Tel.: 07 499 36 75(6)

Zastopnik pacientovih pravic

Pri uresničevanju pravic po ZPacP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Le-ta lahko daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Osnovni podatki o najbližjem zastopniku pacientovih pravic:

Mag. Biserka Inkret, prostori ZZV Celje, Ipavčeva 18, Celje

Tel.: 03 24 251 161

Uradne ure: 

pon in sreda 12–19 h in torek in četrtek 10–17 h

Zlata Rebolj, prostori NIJZ, Območna enota Novo mesto, Muzejska ulica 5, Novo mesto

Tel: 051 385 485

Brežice, 10. 1. 2018

Liljana Nikolić, dr. stom.

Samoplačniška ordinacija Poglajen

Samoplačniška ordinacija Nikolić

Koncesijska in samoplačniška ordinacija Probocca

Zobna ordinacija Nikolić-Poglajen

Bronasti

Cert ID: 0026/00026

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zobna ordinacija Nikolić-Poglajen
Matična številka: 5408258000